Skip to main content

Viktig information om Coronaviruset

Kära resenärer,  vi befinner oss just nu i en situation som är lika ovan för oss som för er.

Beskeden kommer titt som tätt och har alla olika innehåll. Vi försöker att förålla oss till dessa så korrekt som vi kan och har möjlighet till.
Just nu är arbetbelastningen mycket hög och vi ursäkar på förhand om vi kan vara svåra att nå.
Vi prioriterar att ta kontakt med alla kunder som har inbokade resor men i kronologisk ordning.

Nedan finner du ytterligare information i rådande Coronatider.

Vi tackar för ert tålamod och er förståelse.

Erlings Resor

Fritextsökning

Meddelande från UD

UD meddelar
Utlandsresor – förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder
Publicerad 03 april 2020
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020.
I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.
Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.
 

13 maj kom UD med nya direktiv. 
Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som senast förlängdes den 15 maj 2020, beslutar UD följande:

1) Från och med den 30 juni 2020 är följande länder undantagna avrådan från icke nödvändiga resor: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.

2) För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] samt Storbritannien gäller avrådan från icke nödvändiga resor alltjämt till och med den 15 juli 2020.

3) För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

4) För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande.
[1] Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

Vi ställer in våra resor 14 dagar före avresa beroende på vilka rekommendationer som gäller vid den tidpunkten. Vi kommer således att behandla resorna i avreseordning och kontaktar er efterhand om resan ställs in. Ni behöver inte kontakta oss utan vi kommer via mail eller brev informera er om vad som gäller. 

För alla resor flyttas slutbetalning till 14 dagar före avresa. Fram tills resan är inställd gäller våra resevillkor.
/resevillkor

Du kan alltid boka om din resa till ett annat datum eller ett nytt resmål helt kostnadsfritt.

 

Meddelande från Viking Line


Viking Line meddelar

02 April 2020
Viking Line ställer in samtliga kryssningar fram till och med 13 maj
På grund av den rådande situationen kommer vi att ställa in samtliga avgångar fram till och med onsdag 13 maj 2020.
Vi ser inte att det är möjligt att upprätthålla vår ordinarie kryssningsverksamhet, den 31 mars beslutade Finlands regering att förlänga landets undantagstillstånd och så även stängningen av gränsen till Åland.
Helsingforslinjen, Cinderellakryssningar och Rosella kryssningar berörs av detta.
Åbo trafiken upprätthålls med transport av godstrafik, även Rosella går med frakt vissa dagar i veckan, ej någon passagerartrafik på dessa linjer.

------------------------------------------------------------------------------

16 juni  2020
Viking Cinderella
I perioden 2/7-15/8 gör Viking Cinderella Skärgårdskryssningar från Stockholm. Avgång kl. 13.00 och retur följande dag kl. 09.30.

Stockholm–Mariehamn–Åbo
Arbetsresor och andra nödvändiga resor tillåtna utifrån finska gränsbevakningens definitioner.

Dagskryssningar Stockholm- Mariehamn- Stockholm med Viking Grace/ Amorella utan avstigning i Mariehamn är tillåtna.

För avstigning i Mariehamn eller Åbo gäller finska gränsbevakningens bestämmelser.

Kapellskär–Mariehamn
Rosella trafikerar dagligen Kapellskär– Mariehamn dagligen enligt anpassad tidtabell.

Dagskryssningar tur och retur Kapellskär- Mariehamn- Kapellskär är tillåtna.

För avstigning i Mariehamn gäller finska gränsbevakningens bestämmelser. Antalet platser på varje tur är begränsade.

Om resande till Åland Ålands Landskapsregerings information

I nuläget går det inga anslutningsbussar till och från Kapellskär.

Helsingfors–Tallinn
Från och med den 1/6 trafikerar Viking XPRS och Gabriella Helsingfors–Tallinn enligt anpassad turlista.

 

Övrigt
Gabriella kommer i perioden 1/7-9/8 att genomföra kryssningar Helsingfors-Mariehamn-Tallinn-Helsingfors

Inställd trafik
• Viking Cinderella, samtliga ordinarie kryssningar är inställda till och med 30/6 2020.
• Stockholm–Helsingfors, samtliga avgångar är inställda till och med 9/8 2020. 

-------------------------------------------

 

Uttalande från SRF

Uttalande från SRF 2020-03-14

Paketreselagen satt ur spel
Det råder extraordinära förhållanden i hela världen, länder stänger gränser, resenärer sätts i karantän, hotell släpper inte in gäster som har bokade rum, flygbolag ställer in flygningar, evenemang och turistattraktioner är stängda, butikshyllor gapar tomma pga bunkring.
I paketreselagen regleras researrangörens ansvar om det föreligger en brist i en paketresa eller om den inte kan genomföras. I den nu rådande situationen när allt resande i praktiken omöjliggörs är det inte rimligt att reseföretag ska axla hela ansvaret. Vid paketresedirektivets tillkomst hade man inte situationer som den nu rådande i åtanke och det är inte rimligt att arrangörer ska ta hela det ekonomiska ansvaret för att regeringar och myndigheter vidtar drastiska åtgärder runt om i världen.
Mot bakgrund härav anser vi att paketreselagen är satt ur spel och inte kan tillämpas! Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, har på grund härav uppmanat våra medlemmar att tillsvidare invänta med att återbetala pengar till resenärer vars resor ställs in eller avbokas. Under tiden förs intensiva diskussioner med regeringen och leverantörer för att lösa återbetalningarna. Självklart ska reseföretagen bistå med assistans och göra vad de kan för att hjälpa sina resenärer om de blir strandsatta eller annars får problem.
Här måste dock även Sverige ta sitt ansvar. I den mån svenska medborgare blir strandsatta på resmål på grund av att ett land har stängt gränserna eller flygbolag har ställt in alla flygningar, måste enligt vår uppfattning UD ta ansvar för att svenska medborgare får hjälp att komma hem.
Även när det gäller den säkerhet som researrangörer ställer enligt resegarantilagen så menar vi att det systemet inte är tänkt att täcka en situation som denna. Regeringen bör därför säkerställa att drabbade resenärer ges möjlighet att söka ersättning av staten när resegarantierna inte kan utnyttjas för återbetalning till resenärer.

Meddelande från ARN

Från ARN´s  hemsida
2020-03-16 | Information ang. klagomål på inställda resor, evenemang m.m. till följd av coronaviruset: För att ARN ska pröva en tvist mellan en konsument och ett företag, exempelvis ett reseföretag eller en konsertarrangör, krävs att konsumenten först har kontaktat företaget och framställt sitt krav (reklamerat) och att företaget sagt helt eller delvis nej till kravet (eller inte svarat alls). Konsumenten har rätt att kräva ett snabbt men inte omedelbart svar. Företaget måste få ca 1 månad på sig att besvara kravet. Om en konsument anmäler företaget till ARN innan hen har reklamerat till företaget kommer ARN att avvisa anmälan, dvs. ARN kommer inte att pröva tvisten.

 

Insändare i Dagens Nyheter 20 April 2020

Återbetalning av din resa

Till våra gäster som har bokat en resa och väntar på återbetalning:
3 April  2020
Vi har för närvarande stor belastning på de få medarbetare som är kvar på kontoret. Det gör att vi ligger långt efter med återbetalningarna. Vi kommer att ta dem i turordning som de är avbokade.
Då omständigheterna har slagit ut alla vanliga rutiner och vårt dagliga arbete behöver vi tid och kraft för att fortsätta verksamheten. Vi ber er därför om förståelse för att återbetalningen tar tid. Stor del av vårt arbete just nu går åt att samtala om återbetalning, om vad som ska hända med framtida planerade resor och oroliga tankar inför framtiden. Likaså måste vi avveckla den närmaste tidens resor och bygga nytt för en kommande framtid.
Vi är medvetna om paketreselagen och hänvisar nedan till ARN och deras förståelse för vår pressade situation.
2020-03-16 | Information ang. klagomål på inställda resor, evenemang m.m. till följd av coronaviruset: För att ARN ska pröva en tvist mellan en konsument och ett företag, exempelvis ett reseföretag eller en konsertarrangör, krävs att konsumenten först har kontaktat företaget och framställt sitt krav (reklamerat) och att företaget sagt helt eller delvis nej till kravet (eller inte svarat alls). Konsumenten har rätt att kräva ett snabbt men inte omedelbart svar. Företaget måste få ca 1 månad på sig att besvara kravet. Om en konsument anmäler företaget till ARN innan hen har reklamerat till företaget kommer ARN att avvisa anmälan, dvs. ARN kommer inte att pröva tvisten.
Vår branschförening SRF uppmanar oss också till att jobba för en förlängning av återbetalning.
– Vi förstår att den här situationen är ny även för Konsumentverket, men de måste väldigt snabbt meddela att tidsfristen på 14 dagar förlängs. Våra medlemsföretag har en ohållbar situation, säger Didrik von Seth.
Merparten av våra resenärer såväl som konsumentverket och ARN har visat stor förståelse för vår svåra situation vilket vi är oerhört tacksamma över.
Med vänlig hälsning

Åsa Fors Johnsson
Erlings Resor

-------------------

 

1 juni 2020

Under maj månad har vi konstant jobbat med att göra återbetalning av inställda resor.
Nu hoppas vi att alla,  som har rätt till återbetalning,  fått tillbaka pengar för inställda  resor fram till mitten av juli.
Finns det frågor vänligen kontakta oss på info@erlingsresor.se

 

Åsa Fors Johnsson
Erlings Resor